Przedszkole nr 157
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 157 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Rejestry i uchwały

Rejestry i uchwały

  Drukuj
 

Prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Księgi inwentarzowe
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • Ewidencja zastępstw
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Księga dzieci
 • Protokoły Rad Pedagogicznych
 • Rady Rodziców
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja dokumentacji przedszkolnej
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Archiwum dokumentacji przedszkola (wykaz teczek zarchiwizowanych)

Archiwum zakładowe Przedszkola:

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy przedszkola. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępniane są osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624).
 4. Rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167, poz. 1375).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)
 
 
Wprowadził Maciejewska Elżbieta (Przedszkole nr 384) 19-09-2016
Aktualizujący Kudajczyk Katarzyna (Przedszkole nr 157) 28-01-2021
Zatwierdzający Maciejewska-Kamionek Ewa (Przedszkole nr 157) 28-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-01-2021
Liczba odwiedzin: 110
Rejestr zmian