Przedszkole nr 157
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 157 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor Przedszkola wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40, 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943).

Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele, po 1 osobie, każdej grupy wiekowej. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017.59).

Zadania i kompetencje poszczególnych organów przedszkola opisane są w Statucie Przedszkola.

 
 
Wprowadził Maciejewska Elżbieta (Przedszkole nr 384) 19-09-2016
Aktualizujący Maciejewska Elżbieta (Przedszkole nr 384) 22-11-2018
Zatwierdzający Maciejewska Elżbieta (Przedszkole nr 384) 26-11-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2018
Liczba odwiedzin: 1373
Rejestr zmian